SAP R/3 CDT

SAP R/3 CDT

Rozszerzenie funkcjonalności SAP R/3 o funkcje wykorzystujące peryferia urzadzeń wielofunkcyjnych

SAP R/3 CDT